yingting  & jiaren  穩定交往 ^^

 

收到  yingting 的來信

目前已和 jiaren 穩定交往中^^

查看 yingting 的系統她是舊會員回來參加一次活動就找到合適的互動對象

在這個地方祝福 yingting  & jiaren 這對佳偶交往順利早日有好的結果   

star.gif (820 bytes)請點:  yingting  基本資料(舊會員回來參加活動一次就找到交往對象 ^^)

star.gif (820 bytes)請點:   jiaren   基本資料(舊會員回來參加四次活動就找到交往對象 ^^)