Chang sushow  & Huang maolin  穩定交往 ^^

 

Huang maolin 告知目前已和 Chang sushow 穩定交往

這個元旦他們要一起迎接民國100年的曙光 

在這個地方祝福 Chang sushow  & Huang maolin 這對佳偶永遠幸福快樂  

star.gif (820 bytes)請點:  Chang sushow 基本資料

star.gif (820 bytes)請點:  Huang maolin 基本資料