Chen fongjiao & O rongming  穩定交往 ^^

 

O rongming大哥 告知目前已和 Chen fongjiao  穩定交往^^

經由 Chen fongjiao 確認後她很謝謝我們能在如此短的時間內幫她找到終身伴侶

他們希望在機構的所有朋友能夠跟他們一樣能夠早日找到幸福  

在這個地方祝福 Chen fongjiao & O rongming 這對佳偶永遠幸福快樂  

star.gif (820 bytes)請點: Chen fongjiao 基本資料

star.gif (820 bytes)請點:  O rongming   基本資料