Jiahuei & Jingyuan 喜訊 ^^

 

接獲 Jingyuan 的告知 Jiahuei 交往兩年預計今年結婚

 

這裡祝福 Chiyu  & Zhenzhou 有情人終成眷屬祝福他們永遠幸福快樂  

star.gif (820 bytes)請點: Jiahuei 基本資料

star.gif (820 bytes)請點: Jingyuan 基本資料(參加活動兩個月就找到結婚對象 ^^)