Tingyu & Jifu 穩定交往 ^^  

 
 

喜獲 Tingyu & Jifu穩定交往 ^^

很高興能夠在很短的時間內幫 Jifu 找到適合的交往對象

 

在這裡祝福 Tingyu & Jifu  這對佳偶永浴愛河永遠幸福                       

star.gif (820 bytes)請點: Tingyu 基本資料(舊會員回來參加活動一次就找到Mr.right ^^)

star.gif (820 bytes)請點: Jifu 基本資料(參加活動兩個月內同時尚未繳相片就找到交往對象 ^^)