Xiufen & luo yi  穩定交往 ^^  

 
 

Xiufen 告知目前已和 luo yi 穩定交往3個月

她也謝謝我們對她用心的安排

有進ㄧ步的好消息也會跟大家分享他們的喜悅^^

同時他們也祝福這邊的朋友可以和他們ㄧ樣早日找到適合交往的對象

在這裡恭喜 Xiufen & luo yi 永遠幸福開心快樂                       

star.gif (820 bytes)請點: Xiufen  基本資料

star.gif (820 bytes)請點: luo yi   基本資料