Wenpin & Chuanyuan  穩定交往 ^^  

 
 

接獲 Wenpin 告知目前已和 Chuanyuan 穩定交往

她很謝謝大家為她努力的付出

讓她如此快就能找到適合穩定的交往對象

在這裡祝福 Wenpin & Chuanyuan 永遠快樂幸福                       

star.gif (820 bytes)請點: Wenpin 基本資料 (舊會員回來參加活動ㄧ個月就找到Mr.right ^^)

star.gif (820 bytes)請點: Chuanyuan 基本資料 (舊會員回來參加活動兩次就找到交往對象 ^^)