Gong Yi & Siaohong 穩定交往 ^^  

 

接獲 Gong Yi 告知目前已和 Siaohong 穩定交往

他沒有想到僅六次活動就讓他認識 到交往對象

他很感謝 Chiaton 告訴他這個地方才讓他有機會認識到終身伴侶

同時他會告知身邊單身朋友這個地方

讓更多朋友能找到 屬於自己的真正幸福

在這裡祝福 Gong Yi & Siaohong 祝福幸福快樂早日有情人成眷屬                       

star.gif (820 bytes)請點: Siaohong 基本資料

star.gif (820 bytes)請點: Gong Yi  基本資料 (參加六次活動就找到適合的交往對象^^)