Zhenzhen & Furen 穩定交往 ^^  

 

Zhenzhen 告知已和 Furen 穩定交往多年

謝謝我們對她的付出和用心的安排

有進ㄧ步的好消息會跟大家分享他們的喜悅

在這祝福 Zhenzhen & Furen 永遠幸福快樂早日結為連理                       

star.gif (820 bytes)請點: Zhenzhen 基本資料 (參加活動四次就找到Mr.right ^^ )

star.gif (820 bytes)請點: Furen 基本資料