Ju neau & Jiayi 穩定交往 ^^

 

Ju neau 來電告知目前已和 Jiayi 穩定交往中

一查看 Ju neau 的檔案在回來活動 一次就找到穩定的互動對象

她很感謝機構能夠在一次活動中就讓她認識到如此契合的對象

她也祝福在這邊的所有朋友也都能夠早日找到心儀的對象

祝福 Ju neau & Jiayi 永遠幸福快樂

star.gif (820 bytes)請點: Ju neau 基本資料(舊會員回來參加活動一次就找到Mr.right^^)

star.gif (820 bytes)請點: Jiayi 基本資料(舊會員回來活動兩次就找到合適的交往對象^^)