Chingtang &  Yinye 的喜訊 ^^

 

接獲 Chingtang 告知

目前巳與 Yinye 穩定交往

請機構暫停安排活動 也謝謝機構的用心

若有進一步的好消息 會和大家分享他們的喜悅

他同時也祝福這邊所有的活動者

能像他們一樣早日找到心儀的對象

在此也祝福 Chingtang 與 Yinye 永遠幸運快樂

             在這個地方祝福 Chingtang & Yinye  幸福快樂  

               star.gif (820 bytes)請點: Chingtang 基本資料  

               star.gif (820 bytes)請點: Yinye 基本資料  

             

                  ________________________________________________________