Shiuefang &  Shuenjie 的喜訊 ^^

 

今日 Shiuefang 介紹一對姊妹花 Ruan yuwen Ruan xiuqi 來機構活動 ^^

Shiuefang 目前和 Shuenjie 已穩定交往8個月

她覺得機構很不錯也希望她的好友都能跟她一樣找到幸福

我也承諾 Shiuefang 我會盡力協助這對姐妹

在這地方祝福 Shiuefang & Shuenjie 這對戀人永遠幸福快樂

star.gif (820 bytes)請點: Shiuefang 基本資料(參加活動五次就找到Mr.Right ^^)

star.gif (820 bytes)請點: Shuenjie 基本資料(參加活動兩次就找到心儀的對象 ^^)