Bilong & Chaoru 的喜訊 ^^

 

             今日追蹤 Bilong 的交友情況

             他很開心也很感謝機構對他的付出

             他目前已和 Chaoru 穩定交往一年多

             一有好消息他們也會和機構分享喜悅^^

             在這邊祝福他們永遠幸福快樂

              star.gif (820 bytes)請點: Chaoru 基本資料 (尚未繳相片就找到交往對象 ^^)

              star.gif (820 bytes)請點: Bilong 基本資料