Xinyi & Zhengwen喜訊 ^^

 

             Xinyi Zhengwen 親自送他們的喜帖和結婚照過來

             他們預計今年3月28日結婚

             看到他們恩愛的模樣

             Xinyi 變得比以前更嫵媚更漂亮

             Zhengwen 臉上充滿著喜悅的表情

             心裡感到非常開心和高興

             因為又做了一件好事讓有情人終成眷屬

             在這地方請大家跟我一起祝福 Xinyi & Zhengwen 永遠幸福美滿 

             star.gif (820 bytes)請點: Xinyi 基本資料

             star.gif (820 bytes)請點: Zhengwen 基本資料