Xinchi Jianzhi 喜訊 ^^

 

Jianzhi 在這個地方找到結婚對象

介紹他的弟弟 Jiancheng 來參加,我也會盡力協助他找到幸福^^

經過 Xinchi 的確認,他們將於今年7月份結婚

她會帶他們的喜餅和謝卡跟大家分享他們的喜悅和幸福

在這地方預祝 Xinchi Jianzhi 永浴愛河 ^^ 幸福美滿 ^^

 

star.gif (820 bytes)請點: Xinchi  基本資料

star.gif (820 bytes)請點: Jianzhi 基本資料