Xinzhi Jianzhi 喜訊 ^^

 

Xinzhi Jianzhi 送喜餅過來跟大家分享他們的喜訊 ^^

同時也分享他們的結婚照

看他們幸福的模樣替他們感到開心

同時我也告訴她,她介紹來的兩個朋友 Guanlin Peirong 目前也穩定交往中

我笑著跟她說我現在配對成功率不止95%了

她笑著回答說應該是100%

在這地方祝福 Xinzhi Jianzhi 這對新人永遠幸福美滿快樂  

star.gif (820 bytes)請點:  Xinzhi 基本資料

star.gif (820 bytes)請點:  Jianzhi  基本資料